Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
Falcon
Poprawa jakości produkcji
EagleSPC
Stabilny proces produkcji
Koliber
Utrzymanie norm masy
| | | |
Start > Tucan > Raporty
  Tucan
Raporty
Funkcjonalność: parametry i grupy | wprowadzanie wyników | raporty | administracja i konfiguracja
W systemie dostępne są raporty liczbowe oraz wykresy obrazujące proporcje ocen wyników przy określonych filtrach. Program zawiera raporty:
  • jakości produktu lub surowca - liczbowe zawierające procent wystąpień poszczególnych ocen parametrów i grup oraz wykresy obrazujące proporcję liczby wystąpień ocen,
 
  • trendu (wartości i oceny) - wykres przedstawiający średnią wartość parametru/grupy lub liczbę wystąpień danej oceny w zadanym okresie czasu z możliwością odpowiedniego kwantowania czasu
 
  • jakości produktu względem dostaw podstawowego surowca - wykres przedstawiający wyniki pomiarów parametrów procesu z możliwością filtrowania po surowcu lub raport liczbowy zawierający wyniki tych pomiarów
  • statystyczny z pomiarów lub surowca - wykres przedstawiający rozkład statystyczny wyników pomiarów parametrów produkcji lub surowca.
 
Ponadto na każdym formularzu wprowadzania wyników dostępny jest raport zmianowy zawierający kolejne wyniki z jednej zmiany.  
Wszystkie raporty liczbowe można wyeksportować do pliku w formacie MS Excel.
 
 Biuro Handlowe: 00-021, Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 826-51-69, tel. (+48) 601 81-04-94