Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
Falcon
Poprawa jakości produkcji
EagleSPC
Stabilny proces produkcji
Tucan
Monitorowanie jakości
| | | |
Start > Koliber
Koliber
kontrola masy opakowań, współpraca z wagami przemysłowymi i automatyzacja procesu wprowadzania wyników, raportowanie wprowadzonych danych z możliwością ich filtrowania
Funkcjonalność: administracja i konfiguracja | definicje  | wprowadzanie wyników | przeglądanie danych | raporty
Utrzymanie norm masy opakowań
System jest przeznaczony do kontroli masy opakowań, ma wbudowany mechanizm kontroli zgodności partii produktu z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi kontroli ilościowej towarów paczkowanych. Zbiera dane w postaci pojedynczych wyników i umożliwia ich analizę. Statystyki oraz informacje dotyczące zgodności partii z wymaganiami ustawowymi dostępne są na bieżąco.
Podczas wprowadzaniu wyników automatycznie wymusza podjęcie akcji korekcyjnej przy przekroczeniu dopuszczalnego marginesu odchylenia wagi od wagi nominalnej (liczba wystąpień T1 lub T2). Umożliwia analizowanie informacji o występujących niezgodnościach oraz podjętych akcjach korekcyjnych.
Przyjazny interfejs
Dzięki zastosowaniu przycisków i wyglądu okien interfejs systemu jest przyjazny dla użytkownika, a ponadto wielojęzyczny (standardowo dostępny jest w wersji polsko - angielskiej). System jest wielostanowiskowy. Współpracuje z wagami przemysłowymi firmy Mettler Toledo pozwalając na automatyczne lub ręczne wprowadzanie wyników ważenia i ograniczając pracę operatora do położenia opakowania na wadze.
Wielowymiarowe raportowanie
Generuje szereg raportów podsumowujących wprowadzone dane (począwszy od raportu z partii lub produktu a skończywszy na raporcie przewag). Daje możliwość filtrowania danych zarówno przy ich przeglądaniu jak i przy raportach. Umożliwia ocenę sprawności systemu ważenia poprzez wykonywanie badań referencyjnych i rejestrację ich wyników.
Posiada wbudowany mechanizm generowania raportów o zadanych przez użytkownika kryteriach. Mają one postać arkusza Excelowego. Program umożliwia poprawianie układu graficznego raportu (szerokość kolumn, wysokość wierszy, marginesy, układ strony itp.). Elastyczność części do raportów poszerzona jest przez możliwość zapisania wygenerowanego raportu w formacie Excela, tekstowym lub HTML.
Możliwości konfiguracyjne
W systemie można definiować wagi nominalne produktów, tary opakowań, normy T1 i T2 oraz liczby dopuszczalnych ich wystąpień w pojedynczej próbce, liczność próbek podstawowych i kontrolnych, maszyny pakujące, produkty, zmiany produkcyjne, operatorów, stanowiska oraz określać prawa dostępu.
Przed rozpoczęciem wprowadzania wyników trzeba przyporządkować użytkowników do właściwych stanowisk. Przypisanie użytkownika do stanowiska automatycznie nada mu prawa dostępu związane z tym stanowiskiem. Można także rozszerzyć prawa poszczególnych osób ponad to, co daje im zajmowane stanowisko.
Korzyści
Wdrożenie systemu Koliber pozwoli ograniczyć straty wynikające z przewag w opakowaniach jednostkowych. Jeśli średnio w jednym opakowaniu jest o 0,3 g więcej towaru niż wynosi masa nominalna, to przy wydajności rzędu 10 000 opakowań na godzinę w ciągu miesiąca (20 dni produkcyjnych) z zakładu wyjeżdża prawie 1,5 tony produktu, który klienci otrzymują GRATIS nawet nie zdając sobie z tego sprawy (patrz wyliczenie poniżej).

0,3g x 10 000opakowań x 24godziny x 20dni = 1440 kg

Zastosowanie naszego systemu pomoże zmniejszyć tę ilość, gdyż operator wprowadzając dane o wadze na bieżąco otrzymuje informację o średniej masie opakowania w danej próbce oraz odchyleniu standardowym od masy nominalnej. Dzięki temu może poprawić nastawy maszyn pakując tak, by osiągnąć oczekiwany rezultat.
Program umożliwia analizę przekrojową danych o masie opakowań - dzięki zastosowaniu różnego rodzaju filtrów w raportach możliwe jest ustalenie okoliczności powstania dużych odchyleń od wagi nominalnej (kiedy, na jakiej maszynie, kto był operatorem tej maszyny).
 
 Biuro Handlowe: 00-021, Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 826-51-69, tel. (+48) 601 81-04-94