Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
Falcon
Poprawa jakości produkcji
EagleSPC
Stabilny proces produkcji
Koliber
Utrzymanie norm masy
| | | |
Start > Tucan
  Tucan
wspomaganie kontroli jakości, statystyczna analiza jakości produktu, raportowanie przechowywanych danych z możliwością ich filtrowania.
Funkcjonalność: parametry i grupy | wprowadzanie wyników | raporty | administracja i konfiguracja
Monitorowanie jakości
Program Tucan przeznaczony jest do wspomagania kontroli jakości w zakładach produkcyjnych o małej i średniej wielkości produkcji. Pozwala rejestrować i analizować wyniki pomiarów parametrów jakości procesu produkcji. Ocenia je statystycznie w trzystopniowej skali, według zdefiniowanych zakresów. Parametry można przechowywać w postaci wartości wybieranej z listy lub wartości liczbowej.
Korzyści
Wdrożenie systemu umożliwi:
  • monitorowanie jakości wyrobu, a w konsekwencji poprawienie wyników,
  • oszczędności w zużyciu surowca - obserwując jakość na bieżąco można zmiejszyć liczbę zrzutów z linii produkcyjnej,
  • zidentyfikowanie słabych stron procesu produkcji.
Wzrost efektywności
Poprzez ciągłą obserwację wyników jakości produkcji system pozwala łatwo odnaleźć słabe punkty procesu i na podstawie analizy danych wdrożyć procedury, które pomogą podnieść jakość produkcji. Konsekwencją tego jest znaczne zmniejszenie się liczby zrzutów z linii produkcyjnej a tym samym osiągnięcie oszczędności w zużyciu surowca.
Raporty i analizy
Umożliwia generowanie raportów jakości, trendu jakości i wartości oraz statystycznych (dostępnych w formie liczbowej i graficznej), co pozwala identyfikować obszary do poprawy jakości. Daje możliwość wielowymiarowego filtrowania danych. Otwartość struktury bazy danych oraz fakt, że przechowywane są w niej dane surowe umożliwia tworzenie dowolnych analiz za pomocą zewnętrznych narzędzi. Analiza jakości produktu jest przeprowadzana w sposób statystyczny. Oznacza to, że przy wyliczaniu oceny jakości brana jest pod uwagę liczba pomiarów (każdy pomiar jest tak samo ważny).
Możliwości konfiguracyjne
Definiowanie linii, typów wyrobów podlegających kontroli jakości, parametrów. Umożliwia tworzenie grup parametrów, które ocenia na dwa sposoby: przypisując ocenę najgorszego parametru jako ocenę grupy lub sumując wartości elementów grupy i oceniając je według zdefiniowanych zakresów.
Interfejs programu jest wielojęzyczny (standardowo dostępny w wersji polskiej, rosyjskiej i węgierskiej, wkrótce także angielskiej), wielostanowiskowy i łatwy w obsłudze.
 
 Biuro Handlowe: 00-021, Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 826-51-69, tel. (+48) 601 81-04-94