Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
EagleSPC
Stabilny proces produkcji
Tucan
Monitorowanie jakości
Koliber
Utrzymanie norm masy
| | | |
Start > Falcon
Falcon
wspomaganie kontroli jakości, obserwacja i prześledzenie wyników jakości na poszczególnych etapach procesu, dowolne analizowanie i raportowanie danych
Funkcjonalność: konfiguracja produkcji | parametry i grupy | wprowadzanie wyników | system | analiza danych
Poprawa jakości produkcji
Program służy do rejestrowania i analizowania wyników kontroli jakości produktu na poszczególnych etapach procesu wytwarzania w zakładach produkcyjnych o średniej i dużej wielkości produkcji. Dzięki nowoczesnym, autorskim rozwiązaniom pozwala na bieżącą ocenę jakości produkcji i natychmiastową zmianę nastawy maszyn w przypadku złych wyników. Takie działanie sprawia, że producent ma możliwość stałej kontroli jakości swoich wyrobów i minimalizuje straty związane z koniecznością zatrzymania produkcji lub zrzutów z linii produkcyjnej.
Identyfikowalność surowca z produktem
System jest wyposażony w bazę i hurtownię danych, w których przechowywane są wszystkie informacje związane z kontrolą jakości produktu. Umożliwia przechowywanie danych surowych, uzyskanych podczas pojedynczych pomiarów oraz danych odpowiednio zagregowanych w hurtowni danych. Umożliwia tworzenie szczegółowych, wielowymiarowych analiz wyników jakości polegających na obserwacji i prześledzeniu partii produktu na poszczególnych etapach procesu wraz z informacją o partiach surowców użytych do produkcji.
Analiza danych i otwarta struktura bazy
Program Falcon ma wbudowany mechanizm generowania raportów o zadanych przez użytkownika kryteriach. Dostępnych jest pięć podstawowych typów raportów: jakości, trendu, statystyczny, identyfikowalności produktu, identyfikowalności surowca (dostępnych w formie liczbowej i graficznej ). Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania raportów w systemie, zawierających tylko interesujące go dane, oraz wielowymiarowego filtrowania danych. Elastyczność części do raportów poszerzona jest przez możliwość zapisania wygenerowanego raportu w formacie Excela, tekstowym lub HTML.
Otwartość struktury bazy danych oraz fakt, że przechowywane są w niej dane surowe umożliwia tworzenie dowolnych analiz za pomocą zewnętrznych narzędzi.
Elastyczność zarządzania
System jest przystosowany do definiowania: operatorów, dostaw surowca, surowców, asortymentu, produktów, zmian produkcyjnych, maszyn, linii produkcyjnych i produkcji, maszyn pakujących, parametrów, zakresów oraz grup parametrów, skali ocen a także słowników (ułatwiają konfigurację systemu). Dzięki temu pozwala przechowywać informacje o wynikach kontroli jakości wraz z całym otoczeniem w postaci przebiegu procesu produkcji. W wielu miejscach pomaga użytkownikowi wprowadzić dane szybko i bezbłędnie. Służą do tego listy rozwijalne lub wbudowane w program, niewidoczne dla użytkownika, mechanizmy kontroli danych. Program jest jednocześnie bardzo elastyczny wobec tego część list rozwijalnych można modyfikować. Interfejs programu jest wielojęzyczny (standardowo dostępny jest w wersji polsko - angielskiej, na życzenie może być przetłumaczony na wskazany język) i ergonomiczny. System jest wielostanowiskowy.
Korzyści
Wdrożenie systemu umożliwi:
  • zredukowanie wysokości strat wynikających z niewłaściwej jakości surowca lub półproduktu,
  • ocenę jakości w momencie wprowadzenia wyniku - jeśli dane będą wprowadzane na bieżąco, informacja zwrotna będzie wygenerowana natychmiast
  • na każdym etapie produkcji informację o tym jak kształtuje się jakość wyrobu
  • na bieżąco skorygowanie nastawy maszyn i poprawienie jakości, gdy operator widzi, że jakość półproduktu jest niższa od oczekiwanej, zanim będzie konieczne przerwanie procesu produkcji i zanim część surowca zostanie zmarnowana
  • analizę danych jakościowych w celu znalezienia słabych ogniw produkcji (raporty jakości i trendu z możliwością wielorakiego filtrowania wyświetlanych na nich danych).
 
 Biuro Handlowe: 00-021, Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 252-97-97, tel. (+48) 601 81-04-94