Misja
O firmie
Profil
Kontakt
Praca
Falcon
EagleSPC
Tucan
Koliber
Rozwój
Konfiguracja produkcji
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
System
Analiza danych
Konfiguracja systemu
Wprowadzanie wyników
Raport danych surowych
Parametry i grupy
Wprowadzanie wyników
Raporty
Administracja i konfiguracja
Administracja i konfiguracja
Definicje
Wprowadzanie wyników
Przeglądanie danych
Raporty
Projekty
Konsultacje
Wdrożenia
Frito Lay
o towarach paczkowanych
o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywnosci i żywienia
Rozporzadzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

Klienci 

Frito Lay PL 
Frito Lay RU 
Roche 
 

Linki 

BPŻ 
CBŻ
Ekoland 
Banki Żywności 
Polagra-food
PFPŻ
PRŻ
 
Falcon
Poprawa jakości produkcji
Tucan
Monitorowanie jakości
Koliber
Utrzymanie norm masy
| | | |
Start > EagleSPC
  EagleSPC
stabilizacja procesu produkcji, podgląd wyników wprowadzonych pomiarów , przewidywanie wyników pomiarów na podstawie wprowadzanych danych
Funkcjonalność:  konfiguracja systemu  |  wprowadzanie wyników  |  raport danych surowych 
Stabilny proces produkcji
System umożliwia sterowanie procesem produkcji poprzez kontrolę statystyczną wyników pomiarów uzyskiwanych podczas jego trwania. Na podstawie wprowadzonych wyników pomiarów przewidywana jest kolejna wartość. Jeśli wykracza ona poza dopuszczalne normy program wymusza na użytkowniku podjęcie akcji korekcyjnej czyli zmianę nastawy maszyn w celu uzyskania właściwych wyników rzeczywistych. Zmiana nastawy (akcja korekcyjna) może być wywolana automatycznie (w przypadku gdy uzyskane wyniki przekroczą maksymalne przewidywane odchylenie), lub ręcznie (gdy operator uzna za słuszne przestawienie maszyny w celu polepszenia wyniku).
Korzyści ekonomiczne
Wdrożenie systemu umożliwi:
  • utrzymanie stabilności procesu,
  • podjęcie akcji korekcyjnej, zanim parametr procesu wyjdzie poza granice specyfikacji,
  • ograniczenie strat wynikających z konieczności przerwania procesu produkcji spowodowanego wystąpieniem niepożądanych wartości parametrów.
Udostępnienie danych surowych
Program zawiera bazę danych, w której przechowywane są informacje o wynikach pomiarów parametrów objętych statystyczną kontrolą procesu wraz z założonymi parametrami procesu (wartość docelowa, granice specyfikacji). Przechowuje i udostępnia do przeglądu i w formie raportu dane surowe o historii procesu. Możliwości konfiguracyjne Daje możliwość definiowania: parametrów, maszyn, słownika akcji korekcyjnych, procesów produkcji, operatorów, stanowisk wraz z przypisanymi do nich uprawnieniami.
Interfejs programu jest wielojęzyczny (standardowo dostępny w wersji polskiej i angielskiej), wielostanowiskowy i łatwy w obsłudze.
 
 Biuro Handlowe: 00-021, Warszawa, ul. Chmielna 5/7, tel./fax (+48 22) 252-97-97, tel. (+48) 601 81-04-94